Krystyna Mrugalska – przyjaciel naszego salonu nagrodzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Krystyna Mrugalska

Ustanowioną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nagrodą „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii „Człowiek – Lider”, w IV edycji tej imprezy została uhonorowana pani Krystyna Mrugalska – przyjaciel naszego salonu i wdowa po zmarłym Profesorze Zdzisławie Mrugalskim.

Zgodnie z przekazem celem Nagrody jest:
– wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich
– wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego
– wzmacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowania kapitału społecznego
– zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego, oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego

Przyznawanie nagród przez Prezydenta RP odbywa się w drodze rekomendacji członków Kapituły Nagrody.

Prezydent Andrzej Duda

Najlepszym przedstawieniem idei nagrody są słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wypowiedziane przy otwarciu Gali 2019:
„”..w tej Nagrodzie w jakimś sensie wyrażona jest kwintesencja tego, jakie powinno być państwo. Pomijając kwestię, że przede wszystkim powinno być sprawiedliwe, to – jak zresztą mówiłem już wcześniej na jednym z materiałów filmowych – powinno być państwem, które dostrzega każdego obywatela.”

Dal Dobra Wspólnego Krystyna Mrugalska
Dla Dobra Wspólnego Krystyna Mrugalska

Na tegorocznej uroczystej Gali, która odbyła się w dniu 19. listopada w Teatrze Narodowym w uznaniu za 60. letnie zaangażowanie w działania na rzecz nowatorskiego podejścia do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Krystyna Mrugalska jako pierwsza wskazywała na konieczność łączenia rehabilitacji z edukacją i integracją społeczną. Dążyła do obalenia mitów, że osoby z upośledzeniem umysłowym muszą pozostać wyłączone z tycia w społeczeństwie.

Dla Dobra Wspólnego Krystyna Mrugalska
Dla Dobra Wspólnego Krystyna Mrugalska
Dla Dobra Wspólnego Krystyna Mrugalska
Krystyna Mrugalska

Takim podejściem do osób niepełnosprawnych intelektualnie pani Krystyny Mrugalskiej, były jej drogowskazem przez dekady działalności społecznej — najpierw przy tworzeniu Kół Rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym powstałych jeszcze w Polsce Ludowej w latach 60., następnie tworząc struktury rodzicielskie o nazwie „Kola Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
W 1991 roku Komitet i Koła oddzieliły się od TPD rejestrując w sądzie pozarządową, samopomocową, niedochodową organizację o nazwie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, której nazwę zmieniono później na:  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Stowarzyszenie wykazuje 112 kół terenowych, i obejmuje swoim zasięgiem 32 tysiące (słownie: trzydzieści dwa tysiące) osób z niepełnosprawnością intelektualna i ich opiekunów.
Przez dekady bardzo aktywna, dziś pani Krystyna Mrugalska pełni funkcję Prezesa Honorowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i.. cały czas pozostaje osobą bardzo aktywną.

Pani Krystynie serdecznie gratulujemy docenienia jej pracy i nagrody!
Dziękujemy za jej obecność wśród nas!