Książka o zegarach. Gustav Becker. Zegary 1847 – 1857

Książka o zegarach. Gustav Becker. Zegary 1847 – 1857

Mamy przyjemność ogłosić, że dziś możemy wziąć do ręki pierwszą książkę odnoszącej się do świebodzickiej firmy Gustav Becker – wskazaną tytułem opracowania: „Gustav Becker. Zegary 1847 – 1857”, napisaną przez pana Tomasza Malińskiego.

Mimo że zegary są doskonałym elementem funkcjonalnym i dekoracyjnym, to w niewielu sklepach znajdziemy zegarową ofertę.

Książka ta prezentuje krótką historię powstania firmy, przedstawia rozważania na temat pierwszych wyprodukowanych zegarów, oraz opisuje szczegółowo konkretne wyroby z rozpatrywanego okresu produkcji fabryki. We końcowej części książki autor wskazuje sposób numeracji kolejno produkowanych zegarów stosowaną przez fabrykę Gustava Beckera.

Wiedza o zegarach ze Świebodzic

Warto zaznaczyć, że o zegarach ze Świebodzic i historii regionu do niedawna aktualna była następująca notka:
„Mało kto wie, że w Świebodzicach na Dolnym Śląsku (dawniej Freiburg in Schlesien) przed Drugą Wojną Światową działało równocześnie nawet 14 fabryk zegarów. Narodziny w tym miejscu tej gałęzi przemysłu zegarmistrzostwo zawdzięcza osobie Gustava Beckera. Obecnie zegary sygnowane logo GB są kolekcjonowane i cenione przez pasjonatów na całym świecie – od Japonii po USA.” (Adam Mroziuk 2004)

Książka

Niezależnie od wiedzy o producentach zegarów w Świebodzicach, trzeba też zauważyć, że  każda książka dotycząca zegarów obecnych na naszym rynku w Polsce, cieszy naszych kolekcjonerów i miłośników tych przedmiotów, a także tutejszych zegarmistrzów.

Przechodząc już do treści książki, to po przedmowie i wskazanych powyżej podziękowaniach, w pierwszej jej części znajdziemy opatrzoną licznymi, ciekawymi rycinami genezę powstania fabryki zegarów Gustava Beckera.
Tutaj autor umieścił także fotografie medali otrzymanych przez firmę ze Świebodzic, jej reklamy z prasy, oraz zdjęcia grobu jej założyciela.

Zegar urzędowy z Leszna

Niezwykłą częścią książki są szczegółowe, doskonale zilustrowane opisy konkretnych zegarów. Pierwszym takim opisanym zegarem jest egzemplarz nazwany: „Zegarem urzędowym z Leszna”, co do którego autor opracowania używa określenia „niezidentyfikowany”
Przy jego opisie znalazł się rys historyczny powstania stacji kolejowej w Lesznie, a także poparta zdjęciami sygnatur analiza oznaczeń zegara. Dla tego właśnie niezidentyfikowanego obiektu autor przedstawił szczegóły wyglądu obudowy i konstrukcji mechanizmu.

Zegary wzorcowe

Kolejne przedstawione na łamach książki zegary zaczyna rozdział zatytułowany: „Zegary wzorcowe z wczesnej działalności Gustava Beckera”, a w kolejnych rozdziałach są opisane obiekty wyróżnione poprzez numery seryjne, jakie były im nadawane na etapie produkcji.
W książce znajdziemy bardzo szczegółowe opisy zegarów oznaczonych numerami: 944, 1283,  1378, 1763, 2091.
Dla każdego z tych zegarów autor przedstawił detale wykonania obudowy, konstrukcję mechanizmu oraz innych elementów. Wydaje się, że o tak szczegółowy opis zegara i jego detali trudno jest nawet w opracowaniach katalogowych, czy muzealnych. Wszystkie poruszone wątki, dla każdego z zegarów zostały doskonale zilustrowane.

Datowanie zegarów i bibliografia

W końcowej części pracy znalazł się rozdział o sposobie datowania zegarów w okresie, który obejmuje przedstawiona książka – to jest w latach 1847-1857.

Dla miłośników zegarów Gustava Beckera i historyków bardzo ważna jest także szeroka lista pozycji bibliograficznych, jakie autor podał w zakończeniu książki.

Książka na rynku

Już dziś można znaleźć potwierdzenie dobrego przyjęcia książki w gronie miłośników zegarów. Potwierdzeniem takiej sugestii może być choćby opinia jaka pojawiła się na wspomnianym forum dyskusyjnym:
„Pierwsze wrażenia? Bardzo fajnie napisana, tak jak lubię nie „kawa na ławę”, ale Tomek przedstawia masę rzeczy, które budzą u niego wątpliwości czy są w trakcie prowadzonych analiz i badania….

Mam jednak pewien  niedosyt, bo chciałbym więcej i wierzę, że to nie wszystkie informacje w poruszonych tematach jakimi dysponuje autor. Liczę zatem, że za parę lat pojawi się suplement, bądź drugie rozszerzone wydanie.” (opinia na forum dyskusyjnym)

Zapoznając się z książką trzeba na pewno wyrazić radość z jej powstania, cieszyć się z rosnącej wiedzy o zegarach ze Świebodzic i mieć nadzieję, że w kolejnych latach pojawią się następne ciekawe opracowania na ten fascynujący temat.

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą zegarów w naszym salonie

Władysław Meller