Twój zegarek u nas w serwisie

Każde urządzenie, czy to mechaniczne, czy elektroniczne okresowo wymaga przeprowadzenia serwisu. Takiego serwisu wymagają też zegarki. Jako profesjonalny salon zegarkowy sami świadczymy tego rodzaju usługi.

Niniejszym opracowaniem pragniemy przybliżyć naszym klientom jaka jest droga ich zegarka przekazanego nam do serwisu.

Nasz salon mieści się w Centrum Złote Tarasy w centrum Warszawy.

Centrum Złote Tarasy
Centrum Złote Tarasy

Na pierwszym piętrze tegoż centrum znajdziecie Państwo nasz salon odCzasu doCzasu.

Salon odCzasu doCzasu
Salon odCzasu doCzasu

Punkt przyjęć i drobny serwis zegarmistrzowski

W sprawach serwisowych trzeba udać się w głąb lokalu.

Wnętrze salonu odCzasu doCzasu
Wnętrze salonu odCzasu doCzasu

To w tym miejscu – przy okienku jest punkt przyjęć i wydawanie zegarków po wykonanym serwisie.

Serwisowy punkt przyjeć
Serwisowy punkt przyjęć

Drobne prace – takie jak wymiany baterii, wymiany pasków, skracanie bransolet, a także ocena zakresu koniecznych prac dla przekazywanego do serwisu zegarka odbywają się w tym właśnie miejscu.
Poważniejsze prace są przeprowadzane poza naszym lokalem w Centrum Złoty Tarasy – w Pracowni zegarmistrzowskiej.

Drobny serwis zegarków
Drobny serwis zegarków
Drobny serwis zegarków
Drobny serwis zegarków

Pracownia zegarmistrzowska

Wymagające spokoju i specjalistycznych narzędzi prace serwisowe zegarków odbywają się w przestronnym, specjalnie w takim celu przygotowanym pomieszczeniu.

Pracownia zegarmistrzowska

W nim najważniejszym jest oczywiście stół zegarmistrzowski z podstawowymi narzędziami i sprawdzarkami.

Stół zegarmistrzowski
Stół zegarmistrzowski

Istotnym składnikiem wyposażenia warsztatu jest wysokiej jakości czyszczarka do elementów mechanizmu zegarka, ale wyzwaniem bywa czasami wydawałoby się zupełnie prosta czynność jaką jest otwarcie i zamknięcie zegarka.

Czyszczarka do mechanizmów i klucze do otwierania/zamykania zegarków
Czyszczarka do mechanizmów i klucze do otwierania/zamykania zegarków

Wszystkie współcześnie produkowane zegarki wymagają sprawdzenia szczelności koperty, a wszystkie mechaniczne zegarki, w tym w szczególności te z automatycznym naciągiem sprężyny poddawane są testom na roto macie – maszynie imitującej ruchy nadgarstka.

Sprawdzanie szczelności i testy zegarków naprawionych
Sprawdzanie szczelności i testy zegarków naprawionych

Bardzo ważnym elementem serwisu jest odświeżenie powierzchniowe koperty i metalowych bransolet – polerowanie, lub satynowanie ich powierzchni.
Tego typu usługa wykonywane jest w wydzielonym pomieszczeniu.

Dla dobrego wykonania tych czynności niezbędne jest doświadczenie i wprawna ręka zegarmistrza, ale konieczna jest także specjalistyczna maszyna – polerka.

Stanowisko do polerowania

Nasz zegarmistrz brał udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez producentów zegarków i posiada wieloletnie doświadczenie w swoim fachu.

Zapraszamy do naszego serwisu!