„Historia fabryki zegarów Junghans” – pierwsze sto lat firmy w książce Łukasza Biały

„Historia fabryki zegarów Junghans” – książka

W 2017 roku na rynku pojawiła się książka, napisana przez wywodzącego się z zegarmistrzowskiej rodziny,  historyka z Łodzi – Łukasza Biały zatytułowana: „Historia fabryki zegarów Junghans”. Mimo jej ponad dwóch lat obecności tej pozycji na rynku, w zegarmistrzowskim światku niewiele się o niej mówiło. Szkoda, bo to cenne opracowanie z zakresu historii ogólnej, historii techniki, zegarowej branży i firmy Junghans.

Zegarki Junghans w sklepe
Oferta zegarków Junghans

Wyroby tej właśnie firmy ze Schrambergu znajdziemy w niejednym polskim domu, a nowe, współczesne kolekcje zegarków zobaczymy także dziś na półkach prestiżowych sklepów jubilerskich. Do tego aktualna sytuacja firmy Junghans na tle innych podmiotów producenckich w branży wygląda bardzo ciekawie.

Niemieckie zegarmistrzostwo

Światową sławę w ostatnich latach dzięki zegarom i zegarkom korygowanych sygnałem radiowym firma Junghans zapisuje się w aktualnym kalendarium dokonań zegarmistrzowskich.
Po wszystkich zmianach jakich doświadczyły firmy z branży zegarmistrzowskiej, ta niemiecka marka, produkując już tylko zegarki znalazła się ponownie w rękach rodziny ze Schrambergu.

Junghans zegarki sterowane radiem
Junghans zegarki sterowane radiem

Znając powyższe uwagi możemy mieć tylko nadzieję, że niniejsze przybliżenie treści książki przyczyni się do popularyzacji samej publikacji, ale także firmy Junghans w Polsce.

Historiografia zegarmistrzowska

Tradycyjne, encyklopedyczne przedstawienie historii każdej z marek zegarkowych, zawiera zwykle wąski rys historyczny obejmujący krótkie wprowadzenie dotyczące założyciela marki i jego rodziny, uwarunkowania geograficzno – gospodarcze, czy polityczne, oraz najważniejsze działania firmy w początkowych latach jej istnienia.

W niektórych przypadkach, wtedy gdy historia związana z miejscowością ma wpływ na zegarmistrzowską aktywność marki, szerzej potraktowana jest historia miejsca wykonywania działalności.

Rodzina Junghans i firma Junghans
Rodzina Junghans i firma Junghans

Zwykle większą cześć takiego tradycyjnego przedstawienia marki obejmuje czasy współczesne, bo to one decydują o aktualnej, ważnej z komercyjnego punktu widzenia atrakcyjności marki.

Ta zasada dotyczy również tradycyjnej formy przedstawiania firmy Junghans ze Schrambergu w niemieckim Szwarcwaldzie. Na szczęście nie obowiązuje ona dla omawianej tutaj książki: „Historia fabryki firmy Junghans”. W tej pozycji mamy zgoła odmienny zakres i szczegółowość podanych informacji.

Łukasz Biały – autor książki

Odrzucenie standardowej formy przedstawienia firmy Junghans jest zasługą autora – Łukasza Biały, który jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie historii społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zegarmistrzowskiego i jego rozwoju w XIX i XX wieku.

Historia firmy Kienzle
Historia firmy Kienzle

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się dzieje firm zegarmistrzowskich oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy oraz kulturowy regionu, w którym powstawały. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym książek takich jak: omawiana „Historia fabryki zegarów Junghans” (2017), czyHistoria fabryki zegarów Kienzle” (2016).

Zgodnie z zapowiedzią w krótkim czasie na rynku pojawi się także pozycja: „Fenomen firmy Gustav Becker”

Historia fabryki zegarów Junghans

Odmienność omawianej publikacji wynika po pierwsze z faktu, że obejmuje ona szczegółowo pierwsze niespełna sto lat działalności firmy – od jej założenia w połowie XIX wieku, do utraty kontroli nad marką przez rodzinę Junghans w roku 1956. Autor bardzo, bardzo szczegółowo przedstawia podłoże historyczne i rodzinne w czasach przed powstaniem marki.

Dla odmiany dzieje firmy w kolejnych latach po jubileuszu stulecia marki w roku 1961 są tylko zasygnalizowane. Możne wręcz odnieść wrażenie, że współczesny okres funkcjonowania firmy Junghans jest potraktowany zupełnie po macoszemu, bo tego elementu w opracowaniu pana Łukasza Biały po prostu… nie ma.
Taki był właśnie zamysł autora, gdyż celem książki jest przedstawienie historii firmy z czasów jej założenia i okresu, gdy kontrolę nad nią sprawowała rodzina Junghans.

Katalog wyrobów firmy Junghans
Katalog wyrobów firmy Junghans

Co w takim razie zawiera omawiana książka?

Na bazie powstania firmy zegarmistrzowskiej, książka przedstawia rozwój przemysłu zegarmistrzowskiego w Europie, w drugiej połowie XIX i w pierwszych dekadach XX wieku.
W pierwszym rozdziale znajdziemy dzieje rodziny Junghans przed i po przeprowadzce do Schrambergu.

Dalej mamy przedstawione podłoże do stworzenia nowej firmy zegarmistrzowskiej, czyli informację o przemyśle zegarowym w Szwarcwaldzie. Tutaj też znalazł się opis powstania firmy i jej pierwsze zegary.

Dalsze losy rodziny i firmy i jej produktów opisane są w kolejnych rozdziałach. Podziwiać można szczegółowość podawanych informacji, wśród których dominują te o rozwoju firmy i  wzroście jej renomy. Wszystkie te przekazy są przeplatane opisami działań właścicieli – rodziny Junghans. Taka forma przekazu zdecydowanie zachęca raczej do lektury tejże książki, niż próby jej streszczenia.
Pisząc takowe przedstawienie książki równocześnie nakłaniamy do jej zakupu i przeczytania.

Rodzina Junghans

O zaangażowaniu rodziny świadczy też krótki zapis dziejów po roku 1956 – po utracie kontroli nad firmą i po 1961 roku, kiedy to w stulecie istnienia firmy Junghans, jej ostatniemu dyrektorowi z rodziny – Helmutowi Junghans nie przedłużono umowy.
Te wydarzenia w szczególności dotyczące osoby Helmuta Junghans i samej firmy opisane są w rozdziale: „Jubileusz. Koniec epoki. Kwarc”, którego fragmenty pozwalamy sobie tutaj zacytować

„Od momentu, w którym firma została przejęta przez Diehl GmbH w 1956 roku wszystko ulega zmianie. Helmut Junghans nigdy nie pogodził się z zaistniałą sytuacją, w której rodzinna firma nie była już w rękach familii.”

Historia firmy Junghans
Firma Junghans i rodzina Junghans

„Kondycję firmy najlepiej można było zobrazować podczas obchodów okrągłej rocznicy. W Schramberg 1 września 1961 roku obchodzono jubileuszowy setny rok istnienia firmy. Zatrudniano wówczas 6000 osób, przedsiębiorstwo posiadało 10 000 maszyn oraz ogółem 104 budynki. Fabryka Junghans była największym tego typu zakładem produkcyjnym w Europie. Dziennie wytwarzano 5000 zegarków naręcznych, 10 000 budzików, 5000 zegarków kuchennych i pokojowych. Firma zaopatrywała w czasomierze rynek krajowy jak i klientów w ponad 100 krajach na całym świecie.”

„… obchody jubileuszowego roku nie były przyjemne dla wszystkich. Helmutowi Junghansowi, który również obchodził swoje święto, 70-te urodziny nie przedłużono umowy, na stanowisku wiceprezesa zastąpił go Kurt von Zeppelin. Był to tak duży cios dla ostatniego prawdziwego właściciela rodzinnej firmy, że wraz z żona opuścił on Schramberg i przeniósł się do Merano (Południowy Tyrol).”

„ Helmut Junghans do końca swego życia nie mógł się pogodzić z porażką, 25 listopada 1964 roku zmarł. Całe miasto pogrążyło się w żałobie, wszyscy chcieli pożegnać ostatniego dyrektora, którego urnę z prochami złożono w rodzinnym grobowcu Junghansów w Geisshalden.”  

Katalog produktów firmy Junghans

Drugą, dużą część zawartości książki stanowi katalog produktów firmy Junghans z okresu działalności na którym skupia się jej autor. Tego rodzaju zabieg znacząco podnosi wartość tej pozycji, bo potencjalni zainteresowani firmą z powodu jej produktów, mają do dyspozycji podstawową informację której poszukują – katalog wyrobów. 

Katalog wyrobów firmy Junghans
Katalog wyrobów firmy Junghans

Dzięki bardzo szczegółowym informacjom i obszernemu katalogowi produktów, książka jest cenną pozycją tak dla zainteresowanych rozwojem europejskiego przemysłu, w tym w szczególności przemysłu zegarowego, jak i kolekcjonerów i miłośników zegarów i zegarków.

Oferta wyrobów firmy Junghans
Oferta wyrobów firmy Junghans

Oferując książkę o historii firmy Junghans, możemy tylko się cieszyć, że już od kilku lat w naszym salonie oferujemy całą gammę zegarków tej niemieckiej marki.
Wśród nich prym wiodą zegarki sterowane radiem i nawiązujące do stylu Bauhaus, którego przedstawiciel Max Bill projektował zegarki tej firmy.

  Władysław Meller

W naszym sklepie oferujemy:
Zegarki firmy Junghans
Książkę: „Historia fabryki zegarów Junghans”
Książkę: „Historia fabryki zegarów Kienzle”