Jubileusz 50-lecia budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie.
Informacja i zaproszenie do włączenia się w obchody

Jubileusz zegara na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie

Pewnie dość szeroko wiadomo, że zegar Zamku Królewskiego jest nam bliski!
Jego współtwórcami byli przyjaciele naszego salonu: Profesor Zdzisław Mrugalski i Jan Stefanek i cały czas jest naszym przyjacielem Marek Górski.
O zegarze Zamku Królewskiego i jego twórcach mieliśmy kilka publikacji, oferujemy książkę o historii odbudowy zegara, Władysław Meller – szef naszego salonu prowadzi prelekcje na temat historii budowy zegara.
Teraz zbliżamy się do jubileuszu budowy zegara. To już 50 lat!
Na okoliczność jubileuszu budowy zegara Zamku Królewskiego Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy przygotował komunikat (podpisany przez naszego szefa).
Niniejszym tenże komunikat publikujemy i zachęcamy naszych przyjaciół do włączania się do dyskusji i potem pracy w zespole.

W marcu minie 50 lat od chwili powołania Zespołu Budowy Zegara przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy, a w lipcu 2024 roku 50 lat od uruchomienia zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Zegar – jego mechanizm i tarcze są dziełem Zespołu Budowy Zegara powołanego przez nasz Cech.

Wzorem Zamku Królewskiego, który jubileusz odbudowy obchodzi przez 4 lata, my jako Cech chcemy przez ponad 2 lata rozgłaszać i świętować rocznicę budowy nietuzinkowego dzieła, jakim jest zegar na Zamku Królewskim w Warszawie.
Zegar jest dziełem zespołu powołanego przez Cech. Jest dziełem wszystkich branż skupionych w naszym Cechu, więc nie tylko zegarmistrze, ale wszystkie zawody precyzyjne mają prawo i powinny świętować ten jubileusz.
Zegarmistrze, Złotnicy, Grawerzy, Brązownicy – do dzieła!

kilka fotek z hostorii Zamku Królewskiego w Warszawie
Pocztówka

Chcemy świętować, chcemy święto zegara, święto naszego Cechu i święto rzemieślników w całej Polsce?
Tego wymaga przynależność do Cechu i nasza identyfikacja z własnym zawodem, a także pamięć o naszych kolegach.

Zegar był dziełem Zespołu który skupił osoby z kilka branż. Zespół został powołany przez Cech, który skupia wiele branż, a fundusze były zbierane przez rzemieślników w całej Polsce.
Z tego powodu my teraz możemy i powinniśmy widzieć ten jubileusz, jako święto braci rzemieślniczej w całej Polsce.

Tarcze zegara Zamku Królewskiego w Warszawie
Tarcze zegara Zamku Królewskiego w Warszawie (przed remontem elewacji)

Co możemy zrobić?
Na pewno potrzeba szerokiej dyskusji wszystkich chętnych i mających pomysły osób. Potem należy powołać otwarty dla wszystkich chętnych Cechowy Zespół Obchodów Jubileuszu Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie.
Tak powołany Cechowy Zespół Obchodów Jubileuszu 50-lecia Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie będzie miał za zadanie wskazać a potem zrealizować różne aktywności, by w najlepszy sposób upamiętnić rocznicę.
By jednak taki zespół powołać muszą pojawić się chętne do pracy osoby, muszą być pomysły i  zapał do działania. 

Zachęcamy do zgłaszania się rzemieślników i sympatyków historii i zegara zamkowego, którzy chcą wnieść coś dobrego w obchody i mogą choć trochę swojego czasu poświęcić dla upamiętnienia naszych kolegów i ich dzieła.

Mechanizm zegara Zamku królewskiego w Warszawie
Mechanizm zegara Zamku królewskiego w Warszawie

Dla umożliwienia dyskusji Cech utworzył grupę zamkniętą na profilu społecznościowym Facebook. W ramach grupy: „Zespół Jubileuszowy” będzie toczyła się dyskusja.
Co i jak można zrobić?
Czy warto i jakimi siłami można będzie konkretne pomysły realizować?
Trzeba też przedyskutować sprawę możliwych patronatów i sponsoringu.

Zamek Królewski w Warszawie nocą
Zamek Królewski w Warszawie nocą

Dla możliwości włączania się w dyskusję osób nieużywających profilu społecznościowego i zgłaszania swoich sugestii, istotne wątki z dyskusji będą publikowane na stronie internetowej Cechu, a mamy nadzieję, także na łamach mediów organizacji formalnych i nieformalnych wspierających obchody jubileuszu.
Strona Cechu: https://rzemioslo.waw.pl/
Osoby niemające profilu FB, a chcące śledzić dyskusję mogą to robić poprzez śledzenie takich wiadomości, a także poprzez kontakty z osobami zaangażowanymi w dyskusje i prace.
Cech będzie wysyłał bieżące informacje w formie biuletynu.

Pracownia Zespołu Budowy Zegara Zamku Królewskiego w Warszawie - w suterynie na ul. Bugaj
Pracownia Zespołu Budowy Zegara Zamku Królewskiego w Warszawie – w suterynie na ul. Bugaj

Kolejnym etapem przygotowań powinno być powołanie otwartego dla chętnych do pracy Cechowego Zespołu Obchodów Jubileuszu 50-lecia Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie.

Osoby chcące dołączyć do grupy: „Zespół Jubileuszowy” proszone są o polubienie profilu Cechu i wysłanie wiadomości z informacją o chęci dołączenia do grupy.
https://www.facebook.com/ZlotnikowZegarmistrzowOptykowGrawerowBrazownikow
Osoby chcące współpracować i nieposiadające profilu są proszone o zgłoszenie swojego akcesu na adres: jubileusz@rzemioslo.waw.pl

Władysław Meller
Przedstawiciel Starszyzny Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy, powołany do organizacji obchodów Jubileuszu 50-lecia budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie