Wystawa 50. rocznica budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

Wystawa: „50. rocznica budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie” Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy, w salonie odCzasu doCzasu w Galerii Ursynów w Warszawie.
Prezentacja rozpoczęła się w dni 20. września 2022 roku i będzie trwać na pewno do końca listopada 2022.
W dniach 29.09.2022 – 1.10.2022 wystawa będzie prezentowana na targach GOLD EXPO 2022 .

Przygotowanie wystawy w naszym sklepie odCzasu doCzasu na Ursynowie wsparła polska firma Zegarki Błonie.
– dziękujemy!!!

Na kolejnych planszach zaprezentowano historię zegara i jego odbudowy przez cechowy Zespół Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zegar Zamku Królewskiego w Warszawie – wystawa

tablice: I i V
tablice: I i V (w głębi)

Zegar Zamku Królewskiego, pojawił się wraz z budową Wieży Zygmuntowskiej w roku 1622 i przez kolejne wieki dzielił losy Zamku,  Warszawy i Polski.
O ile sam Zamek Królewski zawsze był symbolem polskości i władzy, to jego zegar był swego rodzaju symbolem uporządkowanego systemu społecznego.

Brak zniszczonego w wyniku działań wojennych i wysadzonego przez hitlerowców Zamku Królewskiego był zadrą w sercach wszystkich Warszawiaków. Na jego miejscu przez kolejne lata po wojnie pozostawały tylko ruiny, czy w późniejszym czasie zarysy fundamentów.

tablice: II i VI
tablice: VI i II (w głębi)

Niestety postrzeganie Zamku Królewskiego przez władze państwowe wraz ze zmianą systemu politycznego po II wojnie światowej nie było dla niego przychylne. Mimo podjętej w 1949 roku Ustawy Sejmowej o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, poza pracami architektów, nie podjęto realnych działań na rzecz jego restytucji.
Zmieniło się to w roku 1971, kiedy to na fali zdobywania zaufania społeczeństwa ówczesna władza podjęła decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego z funduszy społecznych.

Waz z powołaniem Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i co oczywiste potrzebą obecności na Zamku zegara, Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy przystąpił do jego zaprojektowania i budowy.

Zaprojektowania i budowy – bo z przedwojennego mechanizmu zegara nie został żaden ślad.
Dla wykonania zadanie Cech powołał specjalny Zespół Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie pod kierownictwem mistrza Władysława Zaleskiego. W skład zespołu jako wsparcie naukowe włączony został ówczesny pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, docent, dr inż. i dyplomowany zegarmistrz Zdzisław Mrugalski. Pod jego okiem założenia konstrukcyjne i projekt zegara Zamku Królewskiego w Warszawie wykonał inż. Marek Górski.

tablice: VII i III
Tablice: VII i III (w głębi)

Tworzony od 1972 roku przez cechowy Zespół Budowy Zegara i uruchomiony 19. lipca 1974 roku zegar na Zamku Królewskim w Warszawie był pierwszym w pełni sprawnym i do dziś jest nienagannie działającym urządzeniem i eksponatem „Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej”.
Eksponatem prezentowanym i rozgłaszającym swoją obecność biciem upływu każdego kwadransa, przez 365 dni w roku i przez wszystkie lata od chwili powstania Zamku Królewskiego w Warszawie w stanie surowym.

Wydaje się, że mimo takiej prezentacji i takiej roli, zegar Zamku Królewskiego jest trochę niedoceniany.
Obchody jubileuszu budowy zegara na Zamku Królewskim zainicjowane przez Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy i specjalna wystawa: „Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie” mają rozpoznawalność zegara zwiększyć.

Tablice: IV i VIII
Tablice: IV i VIII (w głębi)

Na wystawie cechowej, na ośmiu tablicach tematycznych w skróconej formie, ale doskonale ilustrowanej zdjęciami, przedstawiono historię zegara i jego odbudowy. Na miejscu jej dzisiejszej prezentacji – w sklepie odCzasu doCzasu w Galerii Ursynów na Ursynowie można po prostu poczuć historię zegara i poznać szczegóły jego budowy.

Tam też, dzięki osobie znająca historię zegara i jego budowy, będącej promotorem dzieła zegarmistrzów o historii, odbudowie i szczegółach konstrukcyjnych zegara wiele informacji zasięgnąć z bezpośredniego przekazu.

Książka Zdzisława Mrugalskiego w naszym sklepie Od Czasu Do Czasu

W salonie odCzasu doCzasu można też jeszcze nabyć książkę Profesora Zdzisława Mrugalskiego – współbudowniczego zegara, o historii zegara zamkowego i szczegółach powstania nowego.

O prezentowanej wystawie informuje ciekawy, okolicznościowy mural – niezwykły obraz wiszący na ścianie przy wejściu do sklepu.  

Wejście do sklepu – obraz „Jubileusz” (olej na płótnie)

Wystawa została przygotowania w ramach obchodów jubileuszowych przez Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy, jest już otwarta od dnia 20. września i będzie prezentowana na pewno do końca listopada 2022 roku.
Jest możliwe czasowe przeniesienie wystawy w inne miejsce, na czas trwania specjalnych uroczystości, w których Cech bierze udział.

Zapraszamy do odwiedzenia odCzasu doCzasu w Galerii Ursynów, aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, lokal U54

Przygotowanie wystawy na Ursynowie wsparła polska marka zegarków Zegarki Błonie.
– dziękujemy


Warszawa, wrzesień 2022
– materiał prasowy sklepu odCzasu doCzasu