Prezent na urodziny. Zegarek Jana Ignacego Paderewskiego

Od naszego dobrego kolegi dostaliśmy zegarkową informację, która stała się motywem do przedstawienie niniejszej notki.
Oczywiście najważniejsza jest merytoryczna wartość przekazu, ale tej, bez informacji od przyjaciela po prostu byśmy nie znaleźli.

Przekaz kolegi brzmiał:
„Zegarek podarowany I. J. Paderewskiemu z okazji 75. urodzin Mistrza. 
Treść informacji o zegarku za lipcowym wydaniem Weterana z 1935 roku, opisującego przyszły dar, którego inicjatorem było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (pisownia oryginalna)”.

Tekst z Weterana jest następujący:
„Na platynowej tarczy, pokrytej emalią godziny zastąpione są literami I. J. PADEREWSKI [12 liter-12 godzin] ze złota żółtego. Minuty zastąpione są klawiaturą wykonaną z emalji. W dwunastu odstępach pomiędzy godzinami znajduje się 12 fraz wyjętych z 12 kompozycji Mistrza Paderewskiewgo – [emalja]. W mniejszym kole na tarczy znajdują się nuty sławnego „Menuet” Paderewskiego i globus symbolizujący światową sławę mistrza [wykonanie z emalji]. Wskazówkę godzin [mniejszą] zastępuje pióro wyrażające jego zdolności poetyczne i kompozycje, a wskazówka minutowa jest w formie batuty [wykonanie z platyny i emalji]. Na sekundniku 12 liter POLSKA-PODOLE, strony rodzinne mistrza Paderewskiego. Wskazówka na sekundniku – sztandar Polski, a sekundy zastąpione literami: Urodzony szczęśliwie 6 listopada roku 1860 w Kuryłówce. Koperta wykonana  z czerwonego złota obramowaną jest 75-cioma gwiazdami obsadzonymi 75-cioma kamieniami [brylantami i rubinami], oznaczającymi wiek Mistrza Paderewskiego. Na odwrotnej stronie koperty Orzeł Biały, kadłub którego przedstawia lirę wykonany z platyny na złocie czerwonym. Ucho zegarka wyobraża lirę, symbol sztuki oraz  korona z topazami [kamień Mistrza Paderewskiego]. Łańcuszek wykonany z czerwonego złota przedstawia 75 serc spojonych 75 ogniwami platynowymi.”

i jeszcze wskazanie: www.polishmuseumofamerica.org


Idąc za ostatnią wskazówką znaleźliśmy stronę poświęconą temuż zegarkowi w witrynie Polish Museum of America.
https://www.polishmuseumofamerica.org/paderewskis-watch-and-polish-army-veterans/

i informację:
”Zegarek Mistrza jest jednym z darów Jego siostry Antoniny Wilkońskiej. Ofiarowane po śmierci Paderewskiego meble z Hotelu Buckingham w Nowym Jorku i inne przedmioty, którymi otaczał się w ostatnim roku życia, dały początek wystawie stałej w Pokoju I. J. Paderewskiego, otwartej w MPA 3 listopada 1941 r.”

Doskonałą, przedstawioną w języku polskim informacją o zegarku jest nagranie  video, które zamieszczono na stronie Polish Museum of America.

Zdecydowanie zachęcamy do wysłuchania.

Władysław Meller

ilustracje ze strony Polish Museum of America i kadry z nagrania video.