Rotomat – przyrząd niezbędny nie tylko zegarkomaniakom!

Rotomaty Wolf

Przyrząd do utrzymywania zegarków mechanicznych z automatycznym naciągiem w ciągłej gotowości – w ciągłym ruchu nazywamy rotomatem.
Na rynku znaleźć możemy wielu producentów i wiele typów tego rodzaju urządzeń. My preferujemy wyroby marki WOLF, która zapewnia wysoką jakość wykonania wyrobów i dużą ich trwałość. Co jest oczywiście niezbędnym wymogiem w stosunku tego typu urządzeń, to fakt że niezależnie od działającego wewnątrz rotomatu silnika elektrycznego, żaden z nich nie może powodować namagnesowania się mechanizmu zegarka.

Rotomat firmy Wolf
Rotomat firmy Wolf

W opracowaniach na temat rotomatów zwykle znajdujemy informację, że jest on niezbędny dla bardziej, czy mniej prestiżowych zegarków z rozbudowanym zespołem wskazań – by nie trzeba było korygować ustawienia przy każdym założeniu zegarka na rękę.

W naszym salonie oferujemy rotomaty marki WOLF

Po co komu rotomat?

Ta uwaga dotyczy zwykle najbardziej ekskluzywnych zegarków. W większości są to męskie i tylko nieliczne damskie prestiżowe zegarki.
Wynika to z faktu, że znaczącą grupę preferencyjną dla kobiet, stanowią małe damskie zegarki ekskluzywne, więc są one wykonywane jako modele kwarcowe.

Rotomat firmy Wolf
Rotomat firmy Wolf

Bywają także informacje, że jest to cenny przyrząd dla osób, które mają większą liczbę  zegarków w regularnym użytkowaniu i rotomat umożliwia im natychmiastowe korzystanie każdego z umieszczonych w rotomacie zegarków.

Jeszcze inną sugestią potwierdzającą potrzebę stosowania rotomatu jest dbanie o stan techniczny zegarków, a w szczególności o utrzymywanie ich w poprawnej kondycji dzięki dobrze rozprowadzanej w zegarku oliwie.

Rotomat firmy Wolf
Rotomat firmy Wolf

Rotomat narzędziem do sprawdzenia zegarka!

Nie negując powyższych sugestii, chcemy przekazać jeszcze jeden ważny powód dla którego warto mieć własny rotomat. Sugestia ta odnosi się tak do osób posiadających większą liczbę zegarków, jak i tych, którzy użytkują w sposób ciągły tylko jeden zegarek. Dotyczy ona tak zegarków ekskluzywnych i prestiżowych, jak i popularnych.

Rotomat może służyć jako narzędzie do sprawdzania poprawności działania zegarka w aspekcie wykluczenia błędu zespołu naciągu. 

Zdarza się, że zegarki nie działają poprawnie – zatrzymują się. W niektórych przypadkach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy powodem jest niedziałający poprawnie zespół naciągu, czy też inny błąd zegarka.

Sposobem na pewne wykluczenie zespołu naciągu jako źródła błędu może być test z użyciem rotomatu.
Jeśli zegarek z automatycznym naciągiem zatrzymuje się po jego odłożeniu i dzieje się to bez wskazania jednoznacznego powodu, a po ruszeniu i założeniu na rękę działa prawidłowo, to trudno jest ustalić błąd.

Wcale nie wiadomo, czy powodem zatrzymania się zegarka jest niepoprawnie działający zespół naciągu, czy też błąd innego zespołu mechanizmu zegarka.
By wykluczyć błąd innego niż naciąg zespołu mechanizmu zegarka, wystarczy za każdym razem odkładany zegarek umieszczać w rotomacie.

Jeśli zegarek będzie działał prawidłowo przez cały czas, to znaczy, że błąd leży w zespole naciągu. Taką usterkę można uszczegółowić sprawdzając rezerwę chodu.
Jeśli sprawdzona rezerwa chodu dobrze nakręconego zegarka jest poprawna, to znaczy, że zegarek nie jest noszony wystarczającą liczbę godzin, lub jest zbyt „mało ruchliwy” w trakcie jego noszenia.

Rotomaty

Uwaga!

Używając rotomatu trzeba pamiętać, że w standardowych nastawach nakręca on zegarek w minimalny, wystarczający tylko do ciągłości jego chodu sposób. Zegarek zdjęty z tak działającego rotomatu nie może wykazać pełnej rezerwy chodu, bo to by oznaczało, że w trakcie jego ciągłego przebywania w rotomacie zegarek jest także cały czas „nakręcany na maksa”, co byłoby szkodliwe dla mechanizmu zegarka.  

Ta ostatnia uwaga odnosi się oczywiście do wszystkich zegarków mechanicznych z automatycznym naciągiem i nie wyklucza, czy też nie preferuje, prestiżowych zegarków tak damskich, jak i męskich.

Polecamy rotomaty marki WOLF

Władysław Meller