24 lutego 2015

„Historia zegara na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie…” – wieczór autorski Profesora Zdzisława Mrugalskiego.

Poprzez regularne publikacje, pewnie trochę nas przyzwyczaił Profesor Mrugalski do swoich kolejno pojawiających się na rynku, związanych z zegarkami i zegarmistrzostwem książek. Dobrze się stało, że dzięki sugestii Eugeniusza Szweda – Prezesa Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków, przed premierą rynkową ostatniej książki tegoż autora - „Historia zegara na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie…” udało się w dniu 11 lutego 2015 roku...