Zegarki z mechanizmem typu Powermatic 80

Nowoczesna konstrukcja w zegarmistrzostwie, to zegarki z mechanizmem typu Powermatic 80 – zapewniające osiemdziesięciogodzinną rezerwę chodu.

Już próbując zrozumieć użyte słowo „powermatic” możemy z dużą pewnością powiedzieć, a informacja producenta to potwierdzi, że konstrukcja tego mechanizmu zapewnia, przy zastosowaniu automatycznego naciągu sprężyny, uzyskanie 80 godzin rezerwy chodu.

Możliwe jest to dzięki zmianom konstrukcji mechanizmu prowadzącym do zminimalizowania strat wynikających z tarcia, obniżenia częstotliwości wahań balansu, oraz zastosowania bezwładnościowej regulacji okresu balansu.

Mniejsze straty na tarcie uzyskuje się dzięki zastosowaniu materiałów syntetycznych, a bezwładnościowa regulacja okresu drgań balansu umożliwia uzyskanie wysokiej dokładności działania, nawet przy mniejszej, wynikającej ze słabszego momentu napędowego, a co za tym idzie słabszych impulsów napędowych i amplitudy balansu.

1 2 3 4 5